Studnařství

Kovář s.r.o.


Tepelná čerpadla

      Provádíme vrtání průměrem 145 mm do hloubky dle požadavků zákazníka. Zhotovený vrt je poté vystrojen sondou jednookruhovou nebo dvou okruhovou z vysoce odolného plastu. Zajistíme kompletní dodávku včetně zprovoznění tepelného čerpadla.


TEPLO Z VRTU:

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu o průměru 12 až 16 cm je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m. Tepelná čerpadla s vrty mají nejnižší nároky na prostor uvnitř i vně domu.

VÝHODY VRTU:

• Tepelné čerpadlo s vrty má stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
• Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
• Díky malým nárokům na prostor lze tepelné čerpadlo s vrtem realizovat u většiny objektů
• Vrt je možné využít pro levné chlazení domu v letním období (pasivní chlazení, při kterém se využívá pouze vrt a nikoliv tepelné čerpadlo)

Tepelná čerpadla s vrty se nejlépe hodí do oblastí s tvrdým podložím. Naopak v oblastech, kde se nachází do velké hloubky písky a štěrky, je vrtání obtížnější. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty pro tepelné čerpadlo provést už před stavbou pod základovou deskou.