Studnařství

Kovář s.r.o.


Střelmistrovské práce

  • Plošné odstřely
  • Stavební střelmistrovské práce
  • Povrchové dobívání (zakládání staveb)
  • Trhací práce v objektech

Reference

Čistička Písek, Sladovna, Kulturní dům Písek, přeložka na silnici 1/20 Písek - Praha