Studnařství

Kovář s.r.o.


VRTANÉ STUDNY - STUDNAŘSTVÍ

      Naše firma vznikla v roce 1989 a zabývá se především studnařstvím a střelmistrovskými pracemi. Pro jednotlivce, obce organizace atd. S vývojem technologií jsme začali provádět hlubinná vrtání pro tepelná čerpadla. Dále provádíme vrtané studny, kopané studny, zemní práce, demolice, protlaky pod komunikacemi a kovovýrobu.

Naše studnařství nabízí kompletní služby od požadavku samotného vyhledání pramene a provedení průzkumného vrtu, až po požadavek zhotovení vrtané nebo kopané studny na "klíč", kdy zajistíme a kompletně zrealizujeme studnu včetně veškeré dokumentace.

PROVÁDÍME VRTANÉ STUDNY:

• Provádíme vrtané studny od průměru 150 – 250 mm
• Vrtáme studny v jakémkoliv podloží (nesoudržné horniny)
• Prohlubujeme kopané studny vrtem
• Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci včetně ohlášení vrtných prací
• Zajištění kompletace a dočištění vrtů
• Osazení vrtané a kopané studny ( skruže a potrubí )
• Stavební dokončení vrtů (skružová šachta) a výkopové práce
• Nepotřebujeme el. energii,záruka na dílo a funkčnost vrtu

KAM VRTANÉ STUDNY:

Vrtaná studna je vhodná pro rodinné domky, chaty, chalupy nebo jako doplňkový zdroj pro zahradu, skleník, bazén apod. Voda z vrtané studny je odebírána z větších hloubek, čemuž odpovídá její kvalita, vydatnost a stálost zdroje i v době největšího nedostatku spodních vod.

PRŮMĚRY VRTANÉ STUDNY:

• Průměr vrtání 155 mm/ průměr výstroje 125 mm – vhodné pro malé chaty s občasným pobytem a k zalévání nevelkého pozemku.
• Průměr vrtání 180 mm/průměr výstroje 140 mm – vhodné pro větší chaty a rodinné domy s celoročním užíváním a k zalévání velkých pozemků (nejčastěji používaný vrt).
• Průměr vrtání 210 mm/průměr výstroje 160 mm – vhodné pro rodinné domy s celoročním užíváním a zalévání velkých pozemků.
• Průměr vrtání 250 mm/průměr výstroje 160 mm – vhodné pro větší komplexy domů, statky s živočišnou výrobou, zavlažování polí, atd.

VÝHODY VRTANÉ STUDNY:

Výhody vrtané studny ve srovnání kopané studny, můžou být pro Vás při rozhodování zásadní:

• srovnatelně kratší doba hloubení studny
• máte šanci na čistší a kvalitnější vodu
• vyšší šance na silnější zdroj vody
• zaplatíte nižší cenu vrtané studny
• menší znehodnocení a znečištění okolního pozemku
• není nutá přípojka el. proudu v místě vrtání studně (máme vlastní elektrocentrálu)
• studna zabírá podstatně menší prostor

Díky všem těmto charakteristikám je jasné, proč v současné době většina studní vzniká jako vrtané studny a často nahrazuje i původní kopané studny.

POROVNÁNÍ MALOPRŮMĚROVÝCH A VELKOPRŮMĚROVÝCH STUDNÍ

Studny jsou buď vrtané nebo kopané. Co se týká průměru při hloubení a vystrojování studní, je možno studny rozlišit na maloprůměrové, tj. studny o profilu od 105 mm do 216 mm , které jsou pouze vrtané, a pak na studny velkoprůměrové, které je možno vytvořit vrtáním i kopáním, o profilu 800 mm až 1000 mm.
U velkoprůměrových studní jsou zvodnělé plochy zemin a hornin zastiženy ve větší ploše a tím se vtoková rychlost podzemní vody při jejím odběru, zejména u domovních studní zvyšuje. Jednorázový odběr vody u velkoprůměrových studní ovlivní hladinu podzemní vody ve studni výrazně méně než u studny maloprůměrové. Odběr vody u velkoprůměrových studní se projeví malým snížením hladiny podzemní vody a tím značně sníží normální a přirozenou rychlost vody ve zvodnělém prostředí.
Podzemní voda v území nestagnuje, ale je v neustálém pohybu a její rychlost je možno stanovit v denní rychlosti od decimetru do metru, a to v závislosti na zeminovém a horninovém prostředí a spádu odtoku. Při odběru vody ze studny se přirozené podmínky značně narušují a vtokové rychlosti do zdroje - studny, se zvětší, a dochází pak zejména u maloprůměrových studní k unášení jednotlivých zrníček zeminy nebo horniny k plášti studny. Každý umělý zásah do přírodních poměrů, tj. odčerpávání vody ze studny, naruší přirozené proudění vody v území. Oproti tomu jsou velkoprůměrové studny výhodnější, jak již bylo uvedeno výše. Snížená vtoková rychlost vody je nižší a tím je vyšší odolnost studny. Utěsnění studny "zatemováním" okolí pláště má za následek, že podzemní voda v okolí studny je stále přítomna, ale jímací schopnost je z hydraulických důvodů omezena.
Někteří investoři staveb studní volí z ekonomických důvodů jímání vody maloprůměrovými vrty. Je na pováženou, že investoři, kteří jsou ochotni do staveb rodinných domků vložit několik miliónů korun, chtějí na získání vody ušetřit. Potom vznikají studny, které nemají podle ČSN 75 5115 čl. 4.1.9. v horní části studny patřičné utěsnění, a to buď zajílováním, nebo zabetonováním. Potom, zejména po dešti, je odebíraná voda zakalena. Maloprůměrové studny jsou vhodné tam, kde je pramen zastižen ve vyšší hloubce skalnatého podloží, nebo kde se v budoucnu počítá s vybudováním veřejného vodovodu a voda ze studně bude používána pouze pro zalévání.


KONTAKTUJTE NÁS:


PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE !!


Mobil: 731 101 383 , 604 319 288


Created 2010 Bc. Michal Panec DiS. | Reklama |